top of page
Natural Beach
IN ESSENCE-02.png

PRIVACY & DISCLAIMER

Deze website is eigendom van IN ESSENCE met maatschappelijke zetel in URUBAMBA, Hatun Rumiyoc s/n, telefoonnummer +51 927 288 069, e-mailadres steffi@inessenceyouarebeautiful.com, en website https://inessenceyouarebeautiful.com/.

 

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IN ESSENCE of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

 

IN ESSENCE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal IN ESSENCE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

IN ESSENCE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IN ESSENCE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

IN ESSENCE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

IN ESSENCE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Peruaans recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

 

Privacybeleid

 

IN ESSENCE verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij steffi@inessenceyouarebeautiful.com en op www.inessenceyouarebeautiful.com.Persoonsgegevens

We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie,  het inschrijven voor de nieuwsbrief, het versturen van een aanvraag via het contactformulier, de inschrijving voor een online traject, het aankopen van een dienst via de website. Meer bepaald kan het dan gaan om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie ivm facturatiegegevens.

IN ESSENCE wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com voorziet ons van het online platform dat ons ertoe in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw data worden opgeslagen via Wix.com’s data-opslag, database en de algemene Wix.com applicaties. Ze slaan uw data op op veilige servers achter een firewall. 

Alle directe betalingswijzen aangeboden door Wix.com en gebruikt door IN ESSENCE ondersteunen de standaarden opgezet door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. De vereisten opgesteld door de PCI-DSS helpen om een veilige behandeling van kredietkaartgegevens te verzekeren via onze winkel en aanbieders van diensten. 

IN ESSENCE is ook aanwezig op Instagram (https://www.instagram.com/steffi.pieters.inessence/) alwaar u op de hoogte kan blijven van nieuwe aanbiedingen en promotie door IN ESSENCE. Indien u reageert op deze posts en/of een chatbericht stuurt naar IN ESSENCE, deelt u persoonlijke gegevens met ons zoals uw naam en/of Facebook gebruikersnaam. Deze worden echter op geen enkele manier gebruikt tenzij om te reageren op een vraag tot informatie of contact van uw kant.

 

 

Verwerkingsdoeleinden

IN ESSENCE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). 

 

Rechtsgronden van de verwerking
 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-    zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

-    een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: steffi@inessenceyouarebeautiful.com;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 

Klacht

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan steffi@inessenceyouarebeautiful.com.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

Het gebruik van “cookies”

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen first party 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Cookies worden door Wix gebruikt omwille van de volgende redenen:
- Om bezoekers en klanten van deze website een zo positief mogelijke ervaring aan te bieden.
- Om leden de identificeren (gebruikers die zich registreerden via deze website).
- Om de performantie, de werking en de efficiëntie van Wix’s platform te beheren en analyseren.
- Om te garanderen dat het platform verzekerd en veilig is voor gebruik.

Indien u meer wilt weten over cookies in het algemeen, kan u er meer over lezen op https://www.allaboutcookies.org en https://www.learn-about-cookies.com.

Wilt u weten welke benamingen de cookies hebben die worden gebruikt door Wix, stuur dan een mail naar steffi@inessenceyouarebeautiful.com.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Bij het eerste bezoek aan onze website, wordt u geïnformeerd over ons gebruik van cookies.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Contact 

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid of onze Disclaimer, kunt u terecht bij steffi@inessenceyouarebeautiful.com en op www.inessenceyouarebeautiful.com

bottom of page